Tolkförmedlingsverktyg

 


Institutioner och förvaltningar som handhar tolkförmedling kan säkert och snabbt matcha lämplig tolk, plats och tid med tolkanvändarens behov. Internetplatsen erbjuder ett mycket effektivt sätt att göra detta på via, vilket Stockholms universitet utnyttjar.

Bokning av vigselförrättare
 

Uppsala kommun låter brudpar registrera sig själva och förutbestämda tider för borgerlig vigsel. Brudparen kan även komma överens med vigselförrättaren om särskild tid och plats och boka detta via systemet.

Volontärbokningar

 

Exempel på bokning av frivillit arbete är Röda korset, som låter volontärer boka sig för t.ex. språkträning för flyktingar och Lions Club, som bokar genensam utrustning för olika event i samhället. 

Praktikplatshantering

 

Kommuner som tillhandahåller praktikplatser, exjobb eller sommarjobb kan göra det via systemet. Eleverna kan önska sig specifika praktikplatser, som, lärare eller SYV-konsulenter kan godkänna.

Arbetsmarknadsåtgärder 

 

  

Åtgärdsprogram för personer som varit arbetslösa under längre tid kan hanteras via systemet. Alla insatser bokas upp och logg för möten kan föras. Statistik över alla åtgärder kan vidareförmedlas till Kolada eller AMEA, t.ex. antal personer i åtgärd, närvarolistor eller personer per handledare.