Närvaroincheckning

Incheckning och utcheckning med mobiltelefon gör att alla behöriga kan se när en medarbetare är i tjänst på sin arbetsplats. Detta är särskilt värdefullt på arbetsplatser med stor utspridning.

Incheckning online med platsindikering för varje arbetspass har många fördelar.

Arbetsledaren kan då se vilka som är på plats för sin tjänstgöring. Det är särskilt användbart på mässor och kan skapa trygghet inte minst inom omsorgen.

Med Internetplatsens lösning kan medarbetare enkelt checka in och ut med sin mobiltelefon. Medarbetarens "instämpling" kan ses av behöriga personer via mobiltelefonen eller via datorn. Säkerställande kontrollsamtal behövs inte. Tidpunkt och position vid varje instämpling kan sparas direkt i databasen.