Tidrapportera och attestera med mobilen

Tidrapportera och attestera pass för pass eller för valfria perioder.

Tidrapportering kan ske med ett klick.

Om en tid avviker mot den planerade så korrigerar medarbetaren enkelt denna tid. Tiderna kan sedan attesteras och föras över till lönesystemet och därmed låsas för fler förändringar. Allt kan ske via mobilen, surfplattan eller en dator.