Våra kunder har ett effektivt och digitalt bemanningssystem

Ett modernt system behövs när planering, personalhantering och bemanning skall kunna ske effektivt. SwedeTime Go är ett sådant modulbaserat verktyg för både små och stora organisationer.

Besök SwedeTime

Borlänge kommun

sköter all vikariehantering inom sociala sektorn, bildningssektorn och sektorn för verksamhetsstöd.

En administratör kan skicka en förfrågan med SMS till valfritt antal medarbetare, när det är svårt eller bråttom att hitta en vikarie. Sedan sköter systemet resten. Vikarien svarar på sms:et, blir automatiskt inbokad  och får en sms-bekräftelse om vad som gäller för arbetspasset.

Stockholms universitet

matchar tolkar till olika lektioner, seminarier och andra aktiviteter inom universitetet.

Tolkar och studenter kan se sina bokade tider direkt i systemet eller få tiderna uppdaterade direkt i sin egen kalender. I planering och uppbokning av tolkar görs först preliminära förfrågningar via systemet och efter genomfört tolkningspass redovisas varje förändring, med automatisk uträkning och kontroll av klocktid respektive förbrukad tolktid.

Domstolsverket

kommer under hösten införa ett komplett planeringsstöd för alla Sveriges domstolar.

Verket har behov av att planera kommande år, månader, veckor och dagars tjänstgöring för flera personalkategorier (notarier, fiskaler, handläggaren m.fl.) på alla domstolar och flera orter i Sverige. Med SwedeTime Go kan det ske både för en långsiktig planering och i detaljer per dag.

Kunder i den offentliga sektorn