Akut bemanning kan ske snabbt och enkelt med SMS-bokning.

Bemanning med förfrågan, bokning och bekräftelse sker automatiskt med SMS-bokningsfunktionen.

Ett effektivare arbetssätt än SMS-bokning finns inte.

En administratör eller behörig beställare kan skicka en förfrågan med SMS-bokningsfunktionen, som är en standardfunktion i alla system från Internetplatsen. Därefter sköter systemet både inbokning och bekräftelse automatiskt. Det innebär att administratören/beställaren kan arbeta vidare med andra frågor och vikarien kan svara så fort hen har möjlighet att svara på förfrågan.
 

Förfrågan kan skickas till valfritt antal personer. Den som svarar Ja först blir inbokad. Alla får omedelbart automatisk bekräftelse eller information om vad som gäller för arbetspasset.