Bemanningspooler behöver ett effektivt verktyg. 

Bemanning med hjälp av Internetplatsen passar i verksamheter där behoven är stora, vikarierna få och framförhållningen kort. 

Borlänge kommun

Borlänge kommun bemannar inom sektorerna Bildning, Sociala och Verksamhetsstöd. Ungefär 200 pass per dag registreras i Internetplatsen.

Huddinge kommun

Huddinge kommun använder Internetplatsen för en bemanningspool inom social- och äldreomsorgsförvaltningen. 

Beställarportal

Beställningar läggs direkt i systemet av kunderna. På så sätt minskas administrationen och tiden till passet är bemannat förkortas.


Beställning av personal kan ske direkt av respektive enhet eller av en bemanningsassistent.

Det kan gälla ett eller flera arbetspass. Bemanningsassistenten matchar automatiskt lämpliga vikarier utifrån en förutbestämd rangordning. Förfrågan kan ske med ett boknings-sms som innebär att om vikarien accepterar uppdraget och svarar ja på sms:et så sker bokningen automatiskt med ett bekräftelse-sms, utan att bemanningsassistenten behöver göra någon ytterligare åtgärd.

Automatisk kontroll av arbetstidslagen sker vid varje inbokning. Vid periodens slut sker sedan överföring av arbetad tid till lönesystemet.