Matcha behov, plats och tid med lämplig vikarie.

Vikarier behövs i den sociala sektorn, bildningssektorn och annan verksamhet inom en kommun. Internetplatsen erbjuder en molntjänst som gör vikariehantering effektiv för kommunens alla sektorer.

Vikariehantering kan ske med fast eller tillfälligt anställd personal

Mandat att beställa sker via en roll och organisationstillhörighet. Varje beställning läggs in direkt i schemat i en planerar status, vilket gör att alla behöriga direkt ser behovet när det uppkommer. Bemanningsassistenten får automatiskt upp tillgängliga vikarier med efterfrågad kompetens i bokningsbilden.

Preliminärbokning kan ske under tiden som en vikarie tillfrågas, vilket förutom ett telefonsamtal kan ske via epost, sms eller boknings-sms. Vikarien ser alla sina arbetspass på Min sida och kan kommunicera sin tillgänglighet via systemet.