Schemaläggning

Schemaläggning är enkelt och kan snabbt kopieras ut för flera veckor.

Lägg rullande veckoschema med kopieringsfunktion för valfria perioder

Om du har ett rullande schema redan idag kan detta importeras till Internetplatsen. Därefter, när det är dags att göra en ny schemaperiod kan du markera passen i ditt schema och kopiera ut dem för det nya tidsintervallet.

Med hjälp av en serie-funktion som håller ihop passen är det också möjligt att hantera individuella scheman på ett smidigt sätt. Vid varje ändring av ett enskilt pass frågar systemet om ändringen ska gälla hela serien eller bara det pass du står på.

En serie kan också kopieras. Då bildas en ny serie med nytt serienummer som kan läggas på annat uppdrag eller bokas upp med annan personal.