Tjänsteplanering

Personalplanering kan ha olika utgångspunkter och visas på flera sätt. Planera resursbehovet över flera månader eller detaljplanera pass för pass. 

Planering

Utläggning av arbetstid kan ske i längre perioder eller dag för dag. Tiderna summeras för varje organisationsenhet och per medarbetare och visas i schemat.

Varje användare kopplas till ett antal kompetenser och enheter. När sedan nya uppdrag på de olika enheterna kommer in kan rätt kompetens matchas mot rätt behov. 

Om personer är frånvarande, vid exempelvis tjänstledighet eller semester kan dessa tillfälligt döljas ur schemat och vikarier allokeras till uppdragen eller visas med typ av ledighet.

 


Kompetensmallning

Alla medarbetare som ska schemaläggas kan registeras med olika kompetenser, befattningar och utbildningar. Det är ni själva som avgör vilka och hur många kompetenser som ska finnas. När sedan planeringen görs kommer endast medarbetare som matchar rätt kriterier för uppdragen upp.

I medarbetarregistret registerars även anställningens omfattning och dennes organisatoriska tillhörighet, för att ytterligare förfina schemaplaneringen. 

 

Ledigheter

SwedeTimeGo stödjer alla förutbestämda typer av ledigheter. Det kan t.ex. gälla tjänstledighet, föräldraledighet och semester. Är personen tjänstledig under en längre tid, kan denne inaktiveras för att inte komma upp som valbar när bemanningen görs. För kortare ledighet som semestrar kan medarbetaren själv ansöka om semester och när ansökan beviljas kommer personen inte längre vara tillgänglig under den perioden. 

Detaljplanering kan sedan ske utifrån behov och tillgänglighet ske per period, dag eller pass.