Tjänsteplanering

Personalplanering kan ha olika utgångspunkter och visas på flera sätt. 

Planera resursbehovet över flera månader eller detaljplanera pass för pass. 

Planering

Utläggning av arbetstid kan ske i längre perioder eller pass för pass. Tiderna summeras för varje organisationsenhet och per medarbetare och visas i schemat.

Varje användare kopplas till ett antal kompetenser och enheter. När sedan nya uppdrag på de olika enheterna kommer in kan rätt kompetens matchas mot rätt behov. 

Om personer är frånvarande, vid exmpelvis tjänstledighet eller semester kan dessa tillfälligt döljas ur schemat och vikarier allokeras till uppdragen.

 


Kompetensmallning

Alla medarbetare som ska schemaläggas kan registeras med olika kompetenser, befattningar och utbildningar. Det är ni själva som avgör vilka och hur många kompetenser som ska finnas. När sedan planeringen görs kommer endast medarbetare som matchar rätt kriterier för uppdragen upp.

I medarbetarregistret registerars även anställningens omfattning och dennes organisatoriska tillhörighet, för att ytterligare förfina schemaplaneringen. 

 

 

Frånvaro och ledighet

Internetplatsen Go stödjer alla typer av frånvaronoteringar. Är personen tjänstledig under en längre tid, kan den inaktiveras för att inte komma upp som valbar när bemanningen görs. För kortare ledighet som semestrar kan medarbetaren själv ansöka om semester och när ansökan beviljas kommer personen inte längre vara tillgänglig under den perioden. 

Vid detaljplanering pass för pass kan vikarie kallas till ett specifikt arbetspass (via direktinbokning eller SMS-förfrågan). Ordinarie personal kopplas sen som frånvarande till passet och uppföljning kan sen göras på dessa frånvaropass.