Rapporter kan i princip innehålla alla värden som har lagts in i systemet och som matematiskt kan bearbetas.

 

Aktiviteter, budgetar, utfall per inbokad aktivitet eller medarbetare

 

Personalkostnader, intäkter och täckningsbidrag
 

Arvoden, arbetad tid och ekonomiska summor