Rekrytering

Kandidater kan själva registrera CV och kompetenser.

Använd Internetplatsen i rekryteringsprocessen

Kandidater lägger själva in CV, personligt brev och personbild samt fylla i ett förutbestämt formulär, som lagras i databasen och blir sökbar för behörig personal.

Olika status tilldelas kandidaterna beroende av hur långt de kommit i processen (sökning, utvald för intervju, intervjuad, bedömning, anställning, bortvald, avslutad anställning eller andra egna statusbegrepp), vilket gör att en aktuell bild finns tillgänglig gällande alla anställningar. Anteckningar m.m. läggs till varje individ. På så sätt hanteras varje ärende effektivt för alla berörda personer.

När en kandidat sedan blir anställd ändras rolltillhörigheten på personen så att den direkt blir bokningsbar på inkommande uppdrag.