Våra kunder värdesätter digitala scheman med aktuell bemanning

Ett modernt bemanningssystem behövs när planering, personalhantering och bemanning skall ske effektivt. Vi tillhandahåller en sådan molntjänst för både små och stora organisationer.

Besök även SwedeTime

Borlänge kommun

sköter all vikariehantering inom sociala sektorn, bildningssektorn och sektorn för verksamhetsstöd.

En administratör kan skicka en förfrågan med SMS till valfritt antal medarbetare, när det är svårt eller bråttom att hitta en vikarie. Sedan sköter systemet resten. Vikarien svarar på sms:et, blir automatiskt inbokad  och får en sms-bekräftelse om vad som gäller för arbetspasset.

Stockholms universitet

matchar sedan januari 2015 tolkar till olika lektioner, seminarier och andra aktiviteter inom universitetet.

Tolkar och studenter kan se sina bokade tider direkt i systemet eller få tiderna uppdaterade i sina privata kalender (Google, Outlook ...). Planering och uppbokning av tolkar görs först med preliminära förfrågningar via systemet. Efter genomfört tolkningspass redovisas varje förändring, med automatisk uträkning och kontroll av klocktid resp förbrukad tolktid.

Domstolsverket

inför just nu ett komplett planeringsstöd i alla Sveriges domstolar för 6.800 anställda.

Verket har behov av att planera kommande år, månader, veckor och dagars tjänstgöring för flera personalkategorier (notarier, fiskaler, handläggaren m.fl.) på alla domstolar och flera orter i Sverige. Med SwedeTime Go kan det ske både för en långsiktig planering och i detaljer per dag.

Kundexempel från den offentliga sektorn