Fakta om företaget

Företaget startade 1999 med internetsystem för bokning av objekt. Idag har vi vårt fokus på internetbaserade system för personalhantering, planering och effektiv bemanning.

Våra internettjänster drivs av våra dotterbolag. SwedeTime AB är inriktad mot privata företag och AR Internetplatsen AB mot organisationer i den offentliga sektorn. Vi har mer än 50 000 användare i privat och offentlig verksamhet från stora och små företag och organisationer.

Verksamheten i moderbolaget IO Internetsystem AB avser kvalificerade tjänster inom IT och drift och support för våra dotterbolag. Vi finns i Uppsala på Drottninggatan 1B. Välkommen!