Vad är GDPR?

GDPR (General Data Protection Regulation) är den nya dataskyddsförordningen som trädde i kraft den 25 maj 2018 och är ett regelverk för behandling av personuppgifter.

Regelverket innebär utökade krav vid hantering av personuppgifter. GDPR ersätter den tidigare personuppgiftslagen (PUL).

Internetplatsen och GDPR

Förutom att själva stödja GDPR ska vi vara ett säkert och tryggt personuppgiftsombud för alla våra kunder, så att de i sin tur följer GDPR.

Vi har sett över och förbättrat strukturer och rutiner för att följa GDPR sedan sommaren 2017.