Personuppgiftsbiträde

Vi behandlar i egenskap av personuppgiftsbiträde personuppgifter på kundens uppdrag och för dennes räkning.

Personuppgifter behandlas enbart i den utsträckning som behövs för att uppfylla vårt åttagnnde och hanteras aldrig utanför EU eller EER utan kundens i förväg inhämtade samtycke.