Vår historia

AR Internetplatsen AB startade 1999 med internetsystem för bokning av objekt. Sedan 2002 har fokus varit på internetbaserade system för personalhantering, planering och effektiv bemanning.

Företaget har sedan starten redovisat vinst varje år. Inriktningen är mot organisationer i den offentliga sektorn. Systerbolaget SwedeTime AB är inriktad mot den privata sektorn. Moderbolag är IO Internetsystem AB. Koncernen har aldrig tagit något banklån eller balanserat sina utvecklingskostnader. Vi har mer än 50 000 användare i fler än 50 större organisationer och företag.

Idag tillhandahåller vi ett modernt och beprövat bemanningssystem tack vare systematisk vidareutveckling i flera generationer:

Generation 1 Objektsbokningssystem, ASP, accessdatabas år 1999
Generation 2 Bemanningsfunktion införs år 2002
Generation 3 SQL-databas år 2003
Generation 4 C#, ASP.NET år 2004
Generation 5 Integration med CMS-plattformen DNN år 2012
Generation 6 Helt fristående plattform med responsiv design enligt principen ”mobile first” år 2016
Generation 7 Ny driftmiljö och anpassning av plattform för drift via Microsoft Azure år 2019