Pressmeddelande

2018-04-27


Fotograf: Patrik Svedberg

Domstolsverket digitaliserar med SwedeTime

Efter en upphandling står det klart att IT-företaget AR Internetplatsen AB blir Domstolsverkets nya leverantör av digitalt administrationsverktyg för att effektivisera resursanvändningen.

Avtalet sträcker sig på åtta år och innefattar 80 domstolar med sammanlagt ca 6000 anställda. Syftet är att optimera kvalitét och effektivitet i Sveriges Domstolars gemensamma processer.

- SwedeTime Go är vår mest utvecklade produkt. Vi ser fram emot att tillsammans med Domstolsverket implementera SwedeTime Go i syfte att effektivisera tjänsteplaneringen inom Sveriges Domstolar samtidigt som information blir mer tillgängligt för alla anställda, säger Ida Bidevind på Internetplatsen.

Internetplatsen har funnits på marknaden sedan 1999. Produkten SwedeTime Go som tillhandahålls, är en modulbaserad molntjänst för tjänsteplanering, schemaläggning och bemanning som anpassas efter organisation, roll och behörighet. SwedeTime används idag av 6 av de 10 största bemanningsbolagen.

Domstolsverket, som är en statlig myndighet under regeringen, har till uppgift att ge administrativt stöd och service åt Sveriges Domstolar. Sveriges Domstolar innefattar de allmänna domstolarna, de allmänna förvaltningsdomstolarna, hyres- och arrendenämnderna, Rättshjälpsmyndigheten, Rättshjälpsnämnden och Domstolsverket. 

Införandet av verksamhetsstödet SwedeTime Go beräknas påbörja hösten 2018.

För mer information, kontakta:

Ida Bidevind, AR Internetplatsen AB
ida.bidevind@internetplatsen.se

AR Internetplatsen AB startade 1999 med internetsystem för bokning av objekt. Idag ligger fokus på molntjänster för personalhantering, planering och effektiv bemanning inom offentlig sektor. Internetplatsen har tillsammans med systerbolaget SwedeTime mer än 50 000 användare i privat och offentlig verksamhet.

Andra kunder inom den offentliga sektorn är Borlänge kommun, Huddinge kommun, Helsingborg kommun, Partille kommun, Stockholms universitet, Stockholms läns landsting.