Schemaläggning

Scheman kan läggas för rullande veckoscheman, hela anställningsperioder och timme för timme.

Lägg rullande veckoschema eller fristående arbetspass

Om du har ett rullande schema redan idag kan detta importeras till Internetplatsen. Därefter, när det är dags att göra en ny schemaperiod kan du markera passen i ditt schema och kopiera ut dem för det nya tidsintervallet avseende andra medarbetare och organisationsenheter.

Med hjälp av en serie-funktion som håller ihop passen är det också möjligt att hantera individuella scheman på ett smidigt sätt. Vid varje ändring av ett enskilt pass frågar systemet om ändringen ska gälla hela serien eller bara det pass du står på.

En serie kan också kopieras. Då bildas en ny serie med nytt serienummer som kan läggas på annat uppdrag eller bokas upp med annan personal.
 

Heltidsresan - Heltid en rättighet / Deltid en möjlighet

För att heltid och deltid skall bli effektivt och lätt att hantera behövs ett bra schemaläggningsverktyg. Det måste vara möjligt att snabbt göra individuella förändringar.

Internetplatsen tillhandahåller ett sådant verktyg. Integration kan ske med alla andra system för hantering av personal eller löner, där standardiserade gränssnitt och metoder kan användas.

Många kommuner har tagit beslut om att införa rätt till heltid. SKL och Kommunal har ett projekt ihop, Heltidsresan, som syftar till detta. Internetplatsen har verktyget. Välkommen till en visning via webben du också.