Internetplatsen fokuserar på bemanningslösningar för den offentliga sektorn. 


Besök vårt systerföretag SwedeTime för privata sektorn.

 

Besök SwedeTime

Akutbemanning

Om uppdragen kommer in med kort varsel eller personalen finns tillgängliga på oregelbundna tider behövs system för snabb och flexibel bemanning. 

Att skicka en SMS-förfrågan till alla som är tillgängliga är ett sätt att lösa sin akuta bemanning.

Schemaläggning

Med hjälp av schemamallar kan du kopiera ut ett rullande schema samt boka in flera personer på flera pass samtidigt.

Hantera semesteransökningar och frånvaro direkt i systemet utan onödig manuell administration.

Tjänsteplanering

Planering av praktiker med rotation,  samt avstämning mellan budgeterad tid och schemalagd tid blir enkelt med Internetplatsen.

Eftersom tjänsteplaneringen är kopplad till kompetens och befattningsbeskrivningar blir alltid rätt person planerad till rätt uppdrag.


Välj systemdelar och anpassa funktioner utifrån egna behov och önskemål.

Funktioner kan aktiveras, justeras eller tas bort när behoven förändras. Din roll och organisationstillhörighet avgör vad du kan se och göra.

Internetplatsen är en molntjänst vilket gör att systemet är tillgängligt överallt - från dator, mobil eller surfplatta. Tiden för implementering, anpassningar, support och nyutveckling minimeras.

Därför kan vi hålla låga fasta priser och ge snabb och personlig service.