Internetplatsen fokuserar på bemanningslösningar för den offentliga sektorn. 

Besök även vårt systerföretag, swedetime.com, som fokuserar på privata sektorn.

Besök SwedeTime 

Korttidsbemanning

Om ett bemanningsbehov uppkommer med kort varsel behövs ett system som möjliggör snabb och flexibel bemanning. 

Att skicka en SMS-förfrågan till alla som är tillgängliga är ett sätt att lösa problemet.
Läs mer om korttidsbemanning

Schemaläggning

Scheman kan läggas upp rullande för 1-10 veckor och kopieras, med eller utan personal, från valfri del av organisaionen.

Hantera semesteransökningar och frånvaro direkt i systemet utan onödig manuell administration.
  

Läs mer om schemaläggning

Tjänsteplanering

Planering av praktiker med rotation,  samt avstämning mellan budgeterad tid och schemalagd tid blir enkelt med Internetplatsen.

Eftersom tjänsteplaneringen är kopplad till kompetens och befattningsbeskrivningar blir alltid rätt person planerad till rätt uppdrag. 
 

Läs mer om tjänsteplanering


Välj systemdelar och anpassa funktioner utifrån egna behov och önskemål.

Funktioner kan aktiveras, justeras eller tas bort när behoven förändras. Din roll och organisationstillhörighet avgör vad du kan se och göra.

Internetplatsen är en molntjänst vilket gör att systemet är tillgängligt överallt - från dator, mobil eller surfplatta. Tiden för implementering, anpassningar, support och nyutveckling minimeras.

Därför kan vi hålla låga fasta priser och ge snabb och personlig service.