Om Internetplatsen och SwedeTime

Vår historia och målsättning

Om företaget

1999 grundades företaget som då fokuserade på IT-system för resursbokning. 2002 byggdes det första systemet för schemaläggning av personal. Systemet har utvecklats löpande sedan dess. 2016 delades bolaget i två, SwedeTime AB och AR Internetplatsen AB. SwedeTime riktar sig mot privat verksamhet, medan Internetplatsen är optimerat för offentlig sektor. Båda företagen använder samma system, nämligen SwedeTime Go.

Mission

Internetplatsen ska leverera system för planering, schemaläggning och bemanning inom den offentliga sektorn. All funktionalitet ska utvecklas med slutanvändaren i fokus och fungera på alla enheter. Systemen ska vara de effektivaste schemahanteringsverktygen på marknaden. Funktioner ska vara lätta att förstå och kräva så få steg som möjligt.

För att uppnå detta ska systemen följa dessa ledord – Enkelhet, konsekvent och enligt standard.

200 000

Över 200 000 pass per år schemaläggs och bemannas i SwedeTimeGo.

250 000

SwedeTimeGo skickar över 250 000 SMS per månad. Systemet är anpassat för att hantera ökad belastning vid specifika tider.

1 000

Varje dag bemannas över 1 000 arbetsplatser med allt mellan 10 och 100-tals anställda.

Ta nästa steg

Har du några frågor, eller vill du boka en demo?

Kontakta oss Boka demo