Långtidsplanering

Personalplanering kan ha olika utgångspunkter och hanteras på flera sätt

Personalplanering och resursbehov

Arbetskraftsbehov och preliminär bemanning kan ske i längre perioder eller dag för dag. Tiderna summeras för varje organisationsenhet och per medarbetare och visas i schemat.

Om personer är frånvarande, vid exempelvis tjänstledighet eller semester, kan dessa tillfälligt döljas och vikarier allokeras till uppdragen eller visas med typ av ledighet.


Kompetensmallning

Alla medarbetare som ska schemaläggas kan registeras med olika kompetenser, befattningar och utbildningar. Det är ni själva som avgör vilka och hur många kompetenser som ska finnas. När sedan planeringen görs kommer endast medarbetare som matchar rätt kriterier för uppdragen upp.

I medarbetarregistret registreras även anställningens omfattning och dennes organisatoriska tillhörighet, för att ytterligare förfina schemaplaneringen.


Frånvaro

Systemet stödjer alla förutbestämda typer av ledigheter. Det kan t.ex. gälla tjänstledighet, föräldraledighet och semester. Är personen tjänstledig under en längre tid, kan denne inaktiveras för att inte komma upp som valbar när bemanningen görs. För kortare ledighet som semestrar kan medarbetaren själv ansöka om semester och när ansökan beviljas kommer personen inte längre vara tillgänglig under den perioden.

Detaljplanering kan sedan ske utifrån behov och tillgänglighet ske per period, dag eller pass.

Ta nästa steg

Har du några frågor, eller vill du boka en demo?

Kontakta oss Boka demo