Molntjänster för den offentliga sektorn - från bemanningsplanering till lön

Säkert, skalbart, effektivt, funktionellt, responsivt, prisvärt, alltid tillgängligt, miljövänligt, GDPR-säkrat, standard-API, enkelt

Långtidsplanering

För tjänsteplanering över längre tid behövs ett verktyg som visar och summerar behov och resurser i scheman, diagram och siffror.

Schemahantering

Scheman kan läggas upp rullande för flera veckor och kopieras, med eller utan personal, från och till valfria delar av organisationen.

Korttidsbemanning

Om ett bemanningsbehov uppkommer med kort varsel behövs ett system som möjliggör snabb och flexibel bemanning.

Läs om olika funktioner på SwedeTime Go - ett komplett bemanningssystem

Ta nästa steg

Har du några frågor, eller vill du boka en demo?

Kontakta oss Boka demo

Några av våra kunder

Några av våra kunder från den offentliga sektorn