Internetplatsen fokuserar på bemanningslösningar för den offentliga sektorn. 

Besök även vårt systerföretag, på swedetime.com, som fokuserar på privata sektorn.

Besök SwedeTime 

Långtidsplanering

För tjänsteplanering över längre tid behövs ett verktyg som visar och summerar behov och resurser i scheman, diagram och siffror.

Detaljplanering av personal per dag och minut kan sedan ske i samma strukturer som långtidsplaneringen.


Läs mer om långtidsplanering

Schemaläggning

Scheman kan läggas upp rullande för flera veckor och kopieras, med eller utan personal, från och till valfri delar av organisaionen.

Hantera semesteransökningar och frånvaro direkt i systemet utan onödig manuell administration.
  
 

Läs mer om schemaläggning

Korttidsbemanning

Om ett bemanningsbehov uppkommer med kort varsel behövs ett system som möjliggör snabb och flexibel bemanning. 

Att skicka en SMS-förfrågan till alla som är tillgängliga, med automatisk inbokning av de som svarar Ja, är ett effektivt sätt att lösa problemet.


Läs mer om korttidsbemanning


Välj systemdelar och anpassa funktioner utifrån egna behov och önskemål.

Funktioner kan aktiveras, justeras eller tas bort när behoven förändras. Din roll och organisationstillhörighet avgör vad du kan se och göra.

Internetplatsen är en molntjänst vilket gör att systemet är tillgängligt överallt - från dator, mobil eller surfplatta. Tiden för implementering, anpassningar, support och nyutveckling minimeras.

Därför kan vi hålla låga fasta priser och ge snabb och personlig service.